MOŻLIWOŚCI KOMUNIKACJI

Zamieszczenie informacji w Agrotech WORLD stanowi doskonałą okazję dla wystawców do przedstawienia swoich produktów i usług odwiedzającym i społecznościom międzynarodowym przed, w trakcie i po targach. Dzięki temu wystawcy mogą promować swój udział, zmaksymalizować ekspozycję i przyciągnąć odwiedzających do swojego stoiska podczas targów, a także przypomnieć gościom o swoich usługach po zakończeniu wydarzenia.

Dzięki wyjątkowemu programowi marketingowemu i doskonale zaplanowanej dystrybucji, Agrotech WORLD pomoże wystawcom zmaksymalizować zwrot z inwestycji w wystawę i zapewnić doskonałą platformę do promowania swoich produktów i usług przez 12 miesięcy.

Przed: Agrotech Zapowiedź cyfrowa

Ogłoś swoją obecność na targach, tak aby odwiedzający mogli zaplanować wizytę na twoim stoisku podczas Agrotech 2018.

Agrotech Zapowiedź pozwala rozpocząć dialog z uczestnikami targów, kiedy oni planują, które stoiska odwiedzą i z kim się spotkają podczas wydarzenia. Agrotech Zapowiedź jest wysyłany pocztą elektroniczną do całej bazy danych obecnych i poprzednich uczestników. Jest to doskonała okazja, aby poinformować wszystkich o swoim uczestnictwie w targach, jako wystawca i rozpocząć planowanie spotkań.

Podczas: Agrotech WORLD Magazyn Wystawowy

Zmaksymalizuj widoczność i zwiększ ruch do stoiska podczas Agrotech 2018.

Drukowany magazyn Agrotech WORLD jest podstawą Agrotech 2018. Zapewnia kontekst biznesowy i tworzy oprawę dla targów. Magazyn ten prezentuje wystawców, partnerów, przedstawicieli, media, prasę i sympatyków targów i zapewnia kluczowy głos redakcyjny wydarzenia.

Po: Agrotech Przegląd cyfrowy

Kontynuuj kontakt po targach Agrotech 2018 poprzez komunikację ze wszystkimi, którzy zarejestrowali się na targi.

Przegląd cyfrowy pozwala zachować swoją obecność po wydarzeniu, gdy uczestnicy opracowują umowy i strategiczne partnerstwa w oparciu o to, kogo poznali i z kim się spotkali podczas targów. Pełen artykułów podsumowujących najważniejsze wydarzenia, seminaria i głównych wystawców, Agrotech Przegląd jest wysyłany pocztą elektroniczną do całej bazy danych zawierającej 150 000 kontaktów. Jest to idealna opcja, aby dotrzeć do każdego możliwego kontaktu z Agrotech i przypomnieć im o swojej firmie i danych kontaktowych.